تبلیغات
کشاورزی نوین - اگر وفارستری

همه با هم ، قدم به قدم ، تا ایرانی سربلندو سرفراز

اگر وفارستری

تاریخ:دوشنبه 10 مهر 1391-01:00 ب.ظ

اگر وفارستری

اگر وفارستری یک مفهوم قدیمی است . درختان ، محصولات زراعی و حیوانات بطور سنتی با یکدیگر در مزارع کوچک پرورش می یابند . این روش تولید ، ابتدا در کشاورزی و جنگل داری مدرن مناطق معتدله ، به علت تفکیک مدیریت درختان ، محصولات زراعی و دامها در مقایس وسیع منسوخ شد . در هندوستان ، این میراث از انگلیسی هایی که منبع طبیعی هند را استثمار کرده بودند ، به ارث رسیده است .

امروز مشخص شده است که هر گونه افزایش در تولید غذا ، به جای افزایش سطح زیر کشت ، باید از طریق افزایش باروری زمینهای زراعی صورت گیرد .

در حقیقت بخش وسیعی از زمین های کم بازده کنونی به دلایل اکولوژیک و اقتصادی باید از کشت و زرع خارج گردد . از آن جایی که زمین کشاورزی در حال کاهش بوده و در برخی از زمینها به وسیله جاده ها ، خانه سازی و صنعت اشغال می شوند ، بنابراین مواظبت از خاک باید یک وظیفه اساسی باشد .

جنگل ها ، منابع و یا مخازن وسیع گاز کربن هستند . از بین رفتن جنگل ها باعث آزاد شدن مقادیر زیادی کربن بصورت CO2   به اتمسفر وارد شده و باعث ایجاد اثر گلخانه ای می شوند . بر اثر نابودی ده میلیون هکتار پوشش جنگلی ، سالانه در حدود 2000 تا 10000 میلیون تن CO2 در اتمسفر آزاده شده و باعث افزایش دمای زمین می شود . افزایش CO2  باعث ایجاد اثر گلخانه ای با پیامد های بسیار ناگوار نظیر افزایش سطح دریا و در نتیجه ، طغیان آب در منطق ساحلی و افزایش فرسایش سواحل دریاها ، و تولید نمک ، انتقال جمعیت ها ، افزایش طوفان های ساحلی ، تولید خطوط ساحلی جدید ؛ تغییر باروری ، کاهش آب دریاچه های بزرگ ، کاهش باران در مناطق خشک ، تغییر معادله قدرت و غیره می شود .

بنابراین جلوگیری از این پدیده مخرب ضرورت دارد .

بطور کلی ، پرورش درختان می تواند اثرات مطلوب چشمگیر و فراوان تری را در بر داشته باشد و این عمل باید بعنوان یک برنامه ملی تلقی و اجرا شود . ولی این برنامه فقط زمانی قابل اجرا خواهد بود که پرورش درختان با مهمترین سیستم بهره برداری از زمین زراعی یعنی زراعت توام باشد . اگر ، آگروفارستری بعنوان یک سیستم مهم استفاده از زمین مطرح باشد ، انسان نه تنها قادر به تامین نیاز های غذایی و چربی خود خواهد شد بلکه این زمین زیبا را از حوادث مخرب محیطی نیز مصون نگه خواهد داشت .

 

تاریخچه آگروفاستری :

کاشت گونه های درختی و گیاهان زراعی در کنار یکدیگر در سرتاسر جهان ، در یک دوره و یا دوره های مختلف مرسوم بوده است . مثال های گوناگونی در این ارتباط موجود می باشد . در اروپا تا قرن وسطی جنگل های متروکه را پاک نموده و نوار هاییاز آنها را می سوزاندند ، سپس محصولات غذایی را برای دوره های مختلف در داخل آنها کشت می کردند و یا گونه های درختی را همراه با گیاهان زراعی و یا بعد از آنها کشت می نمودند . این روز در اروپا رو به کاهش نهاد ، ولی تا اواخر قرن گذشته در فنلاند و تا سال 1920 در آلمان ادامه داشت .

در مناطق گرمسیری قاره آمریکا ، مردم برای کسب اثرات سودمند جنگل به شبیه سازی شرایط جنگل پرداختند . بعنوان مثال ، در آمریکای مرکزی از طریق کاشت گیاهان نختلف و با عادات رشدی متفاوت ، ساختار و تنوع گونه های جنگل های گرمسیری شبیه سازی گردید .  این سیستم شامل درختانی با قدهای بلند و متوسط ، درختچه ها ، مو و گیاهان زراعی ، در یک سیستم چند اشکوبه به قرار زیر بود :

نارگیل یا مرکبات ، یک اشکوب درختچه ای از قهوه و کاکائو ، گیاهان زراعی بلند و کوتاه قد همانند ذرت و در نهایت یک گیاه پوشش دهنده و گسترده در زمین همانند کد « ویکلن 1977 » .

این مثال ها فقط پوشش جغرافیایی و منشا اصلی یک سیستم را نشان می دهد ، حال به سیستم آگروفاستری می پردازیم . در این روش ، درختان بخش عمده ای از سیستم زراعی بودند . آن به منظور حمایت از سیستم زراعی ، در مزارع کشت و نگهداری می شدند . هدف نهایی تولید درخت نبود ، بلکه تولید غذا مد نظر قرار داشت . با وجود این ، در قرون وسطی وضع موجود دچار تغییر شد و کشاورزی ، جنگل و پرورش حیوانات و تعادل اکولوژیک را به نحو ناباورانه ای کاهش داد و در نتیجه مردم برای بار دیگر به فکر ایجاد تغییر در سیستم های بهره برداری از زمین افتادند .

با وجود این ، در اواخر قرن نوزدهم ، ایجاد جنگل به صورت امر مهم درآمد و آگروفاستری به عنوان نوعی از مدیریت زمین مورد استفاده قرار گرفت . این تغییر به طور اتفاقی و در یک پاسگاه دور افتاده از امپراطوری بریتانیا آغاز گردید .

فلسفه رایج در ایجاد جنگل ها ، بهره برداری از کارگران قابل دسترس فاقد زمین و بیکار بوده است . این افراد مجاز به کشت گیاهان زراعی در بین ردیف های نهال های جنگلی و کسب محصولات کشاورزی بودند ، البته این ساده سازی سیستم از کشوری به کشور دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت می باشد .

به منظور درک نتایج حاصل از اعمال این روش ، تحقیقاتی طرح گردید تا اطمینان حاصل شود که خطری متوجه گونه های جنگلی نمی شود و سرعت رشد گونه های درختی تحت تاثیر رقابت ناشی از گونه های زراعی قرار نمی گیرد . به علاوه ، زمان مطلوب و توالی کاشت درختان و گونه های زراعی باید معلوم گردد تا بقا و سرعت رشد گونه های درختی تضمین شود . استعداد گونه های جنگلی از نظر رقابت با گونه های زراعی مشخص و فاصله کاشت مناسب برای رشد گونه های درختی باید معلوم گردد .

 

مفهوم آگروفارستری :

آگروفارستری موضوع جدیدی نبوده و در حقیقت یک هنر بسیار قدیمی می باشد ، ولی علم مربوط به آن جدید است . کشاورزان به ویژه در مناطق گرمسیری ، تجربه زیادی را مورد پرورش گیاهان مولد غذا ، درختان و حیوانات با یکدیگر و همچنین استفاده چند جانبه از جنگل های طبیعی دارند . ولی کشاورزان و جنگل نشینانی که از زمان های قبل در رابطه با تولید محصولات زراعی ، دامی و درختی مورد نظر خود گرایش به تک کشتی داشته اند به تدریج از سیستم های تلفیقی چشم پوشی کرده اند . آگروفاستری واژه جامعی برای روش های بهره برداری از زمین است که شامل پرورش درختان ، همراه با محصولات زراعی و حیوانات در یک زمین معین می باشد . علاوه بر آن آگروفاستری از ویژگی های زیر نیز برخوردار است :

-           تولید چندین محصول را با حفظ منابع طبیعی پایه در بردارد .

-           براستفاده از درختان و بوته های بومی تاکید دارد .

-           برای محیط های حساس و برخوردار از نهادهای کم مناسب می باشد .

-           از نظر فرهنگی و اجتماعی ، نسبت به سایر سیستم های بهره برداری از زمین ارزش بیشتری برخوردار است .

-           از نظر ساختاری و کاربری پیچیده تر از تک کشتی است .

 

تعریف اگروفارستری :

اگروفارستری تا حدودی یک نام جدیدی برای یک سری از عملیات قدیمی است . تعاریف مختلفی و حتی تصورات خیالی متفاوت از توصیف آگروفارستری در بین مردم وجود دارد . به هر حال ، اگروفارستری بعنوان یک سیستم مورد قبول استفاده از زمین مطرح بوده و قابل قبول ترین تعریف آن به شرح زیر است :

-آگروفارستری عبارت از یک سیستم پایدار بهره برداری از زمین است که عملکرد کل را با توجه به ترکیب یک زمان با استفاده از عملیات و مدیریتی افزایش می دهد که از نظر ویژگی های فرهنگ و اجتماع محلی ، شرایط اقتصادی و اکولوژیک منطقه متناسب می باشد .

- آگروفارستری عبارت از یک واژه جامع در مورد یک سیستم بهره برداری از زمین و تکنولوژی می باشد که براساس آن از گیاهان چند ساله چوبی ، گیاهان زراعی و حیوانات ، از طریق برقراری آرایش های فضایی و زمانی مطلوب استفاده می شود . به علاوه ، در یک سیستم آگروفارستری اثرات متقابل اقتصادی و اکولوژیک در بین اجزای مختلف وجود دارد:

این تعریف نشان می دهد که :

1 ) آگروفارستری بطور طبیعی شامل دو یا چند گونه گیاهی و یا گیاهی و جانوری است که حداقل یکی از آنها یک گیاه چند ساله چند چوبی است .

2 ) یک آگروفارستری همراه دو و یا چند بازده دارد .

3 ) چرخه یک سیستم آگروفارستری همواره بیشتر از یک سال است .

4 ) ساده ترین سیستم آگروفارستری نیز از نظر اکولوژیک « ساختار و وظیفه ای » و اقتصادی پیچیده تر از یک سیستم تک کشتی است .

 

مزایای آگروفارستری :

- مزایای محیطی

ترکیب درختان با محصولات غذایی در مزارع ، مزایای محیطی مهمی از نظر اکولوژیک و ویژگی منطقه به شمار می رود . مزایای کلی اکولوژیک به ترتیب زیر هستند :

1 ) کاهش فشار بر روی جنگل ها .

2 ) بازیابی کارآتر مواد غذایی ، از طریق درختان برخوردار از ریشه های عمیق .

3 ) تولید بهتر سیستم های اکولوژیک .

4 ) کاهش جریان سطحی ، آبشویی مواد غذایی و فرسایش خاک از طریق اثرات محافظتی ریشه های درختان و ساقه ها .

5 ) بهبود شرایط میکروکلیما نظیر کاهش دمای سطح خاک و کاهش تبخیر رطوبت خاک از طریق مالچ و سایه اندازی .

6 ) افزایش مواد غذایی خاک از طریق ریزش شاخ و برگ ها و تجزیه آن ها .

7 ) بهبود ساختار خاک از طریق افزایش مواد آلی ناشی از تجزیه شاخ و برگ .

 

مزایای اقتصادی :

سیستم های اگروفارستری مزایای شایان توجهی برای کشاورز ، جامعه ، منطقه و یا ملت دارد .

این مزایا شامل موارد زیر است :

1 ) افزایش و حفظ بازده غذایی ، سوختی ، علوفه ای و کودی .

2 ) برعکس سیستم های تک کشتی ، کاهش خطر از بین رفتن کل محصول .

3 ) افزایش سطوح درآمد مزرعه به خاطر باروری بالا و پایدار .

 

مزایای اجتماعی :

علاوه بر محاسن اقتصادی ، مزایای اجتماعی نیز به علت افزایش عملکرد محصولات زراعی و در ختان به دست می آید .

این مزایا شامل موارد زیر است :

1 ) بهبود استانداردها در زندگی روستایی به خاطر درآمد بالاتر و شغل مشخص .

2 ) افزایش بهداشت و مواد غذایی به خاطر افزایش کیفیت و تنوع تولیدات غذایی .

3 ) بهبود و پایداری جوامع ارتفاعات از طریق عدم نیاز به تغییر مکان فعالیت های کشاورزی.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
spartan wars empire honor cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:43 ب.ظ
سلام عزیزم، آیا شما واقعا از این وب سایت بازدید می کنید؟
به طور منظم، اگر پس از آن شما بدون شک می توانید دانش دلپذیر دریافت کنید.
Matthew
جمعه 17 آذر 1396 04:59 ق.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our
entire community will be grateful to you.
What makes you grow taller during puberty?
جمعه 17 شهریور 1396 05:10 ب.ظ
My brother suggested I may like this blog. He was entirely
right. This post actually made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent for this
info! Thank you!
What causes burning pain in Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:48 ق.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be what precisely I'm looking for.
Does one offer guest writers to write content for you?
I wouldn't mind writing a post or elaborating on many of the subjects you
write concerning here. Again, awesome web log!
joslynlangen.hatenablog.com
شنبه 7 مرداد 1396 09:04 ب.ظ
This post is genuinely a fastidious one it helps new web visitors, who are wishing in favor of blogging.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo